Struktura

Nowo wybrane władze na kadencję 2017-2019:

  • Piotr Baryla – prezes
  • Wiesław Błocki – wiceprezes
  • Stanisław Trzonkowski – wiceprezes

Czlonkowie zarzadu:

  • Marian Gąsior
  • Dariusz Szymczak
  • Andrzej Rogowski

Czlonkowie honorowi:

  • prof. dr hab. Stanislaw Pluta
  • prof. dr hab. Eberhard Makosz

Obecnie do Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) należy 50 czlonków:

  • 2-honorowych
  • 48 plantatorów

Członkami są plantatorzy indywidualni oraz przedstawiciele 4 grup producentów owoców. Łączna powierzchnia uprwa ponad 4000 ha.